Malachite Tumblestone Charoite
£3.50
£8.50
Malachite Tumblestone Charoite
Approx size 3.5cm x 2.5cm x 1.2cm. Approx size 7.2cm x 2.8cm x 1cm.
Aqua Aura Crystal Creedite
£28.50
£46.00
Aqua Aura Credite crystal
Approx size 5.5cm x 3cm x 2cm.
Approx size 9cm x 7.5cm x 6cm.
Atlantisite Tumblestone Dioptase with Plancheite
£8.00
£45.00
Atlantisite Tumblestones Dioptase with Plancheite
Approx size 5cm x 2.7cm x 1.7cm. Approx size 2.5cm x 2cm x 1.5cm.